• 01. окт 2011
  • 30. сеп 2013

Подршка животној средини без алергена (SAFE)

Општи циљ: Наш пројекат "Подршка животној средини без алергена" за општи циљ има унапређење услова животне средине у пограничним областима (АП Војводини и жупанији Баш-Кишкун)...

Читај више →

  • 01. јун 2011
  • 30. апр 2012

Забрана злостављања на раду кроз социјални дијалог

Општи циљ: Стимулисање социјалног дијалога на тему заштите од злостављања на раду у српском друштву и унапређивање понашања релевантних учесника у пословном окружењу. Специфични...

Читај више →

  • 01. феб 2010
  • 31. дец 2012

Waterways Forward

Општи циљ: Промовисање интегрисаног и одрживог развоја регионалних водних путева кроз изградњу административних капацитета, размењивање искустава и подстицање локалног-економског развоја региона кроз које протичу...

Читај више →