• 05.
  • мар
  • 2020.

Пројектини састанак и теренска посета Мађарској у оквиру пројекта „ECOWAM"

  • Сегедин

У оквиру пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области – ECOWAM“, у организацији Управе за водопривреду за подручје Доња Тиса – ATIVIZIG, 4. и 5. марта 2020. године, у Сегедину је одржан заједнички састанак пројектног тима и посета радовима – који су предвиђени пројектом ECOWAM – у близини главног канала Курца код Миндсента, Сегвара и Сентеша, на ком су учествовали чланови пројектног тима ATIVIZIG -а, ЈВП „Водe Војводине“, Нови Сад и Фонда „Европски послови“ АП Војводине.

Током састанка, чланови пројектног тима разговарали су о спроведеним активностима у претходном периоду као и о предстојећим активностима у наредном периоду. Током теренске посете, стручњаци ATIVIZIG -а известили су чланове пројектног тима о динамици извођења радова, са мађарске стране, предвиђеним пројектом ECOWAM. Радови на измуљивању главног канала Курца код Миндсента, односно Сегвара, су у завршној фази. Код Сентеша, изградња нове уставе и преводнице Бикаиштало је у току, а, након грађевинских радова, на објекту је планирана и изградња мониторинг станице.

Пројекат „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области – ECOWAM ” спроводи се у оквиру Interreg IPA програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија. Партнери на пројекту – чији укупни буџет износи 1.758.447,43 евра, од чега суфинансирање Европске уније (IPA) износи 1.494.680,31 евра – су Управа за водопривреду за подручје Доња Тиса - ATIVIZIG (Мађарска), ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад (Србија) и Фонд „Европски послови” АП Војводине (Србија). Пројекат има за циљ спречавање негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система унапређења управљања водама у АП Војводини и Жупанији Чонград.

 

Најава догађаја

Најновије Вести