• 21.
  • мај
  • 2020.

Теренска посета у оквиру пројекта BABECA

  • Сомбор
  • Бездан

У оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан - BABECA“, дана 21. маја 2020. године, одржана је теренска посета преводници Бездан и преводници и устави Шебешфок ради процене стања на терену и напретка радова који се врше на поменутим локацијама у циљу рехабилитације објеката током пројекта. На теренској посети су учествовали чланови тима из ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонда „Европски послови“ АП Војводине. 

На бродској преводници Бездан, у току су завршни грађевински радови на реконструкцији и санацији преводнице. Преостали су радови мањег обима на санацији горње главе и магацина помоћних гредних затварача. Комплетна хидромашинска опрема преводнице са погонским механизмима је израђена и монтирана. У току су радови на реконструкцији помоћних гредних затварача. 

На бродској преводници и устави Шебешфок, грађевински радови су већ неко време у завршној фази. Извршено је уређење коморе бродске преводнице као и санација комплетне хидромашинске опреме бродске преводнице са уградњом нових електрифицираних погонских механизама. На устави су завршени радови на санацији хидромашинске опреме и уградњи нових електрифицираних погонских механизама. Такође, завршени су електротехнички радови на повезивању напојних каблова са погонским механизмима, спољној расвети и семафорској сигнализацији као и на опремању електротехничком опремом командно-контролног центра. Тиме су се стекли услови за извођење функционалних проба комплетне хидромашинске опреме. 


Стратешки пројекат „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – BABECA“, који се спроводи у оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија и чији укупни буџет износи 8.699.537,91 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 7.394.607,21 евра,  усмерен је на унапређивање прекограничних система за управљање водама и превенцију ризика. Пројекат заједнички спроводе Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонд „Европски послови” АП Војводине.
 

Најава догађаја

Најновије Вести