• 12.
  • окт
  • 2020.

Посета општина Мали Иђош и Бачка Топола у овиру ФЕП-тура

  • Бачка Топола
  • Мали Иђош

У оквиру редовне подршке локалним самоуправама – а у циљу њиховог упознавања са могућностима финансирања кроз ЕУ фондове – представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине, дана 12.10.2020. године, посетили су општине Мали Иђош и Бачку Тополу.

Председници обе општине сматрају да је веома заначајно да аплицирају на пројекте који се финансирају из ЕУ фондова. А, такође, су указали и на велики допринос Фонда „Европски послови“ АП Војводине у досадашњој реализацији INTERREG IPA програма прекограничне сарадње.

Поред тога, договорена је још боља сарадња у будућем периоду, а представници општина истакли су да имају потребу за што бољим оспособљавањем својих кадрова у циљу коришћења европских фондова. Постигнут је договор да се, у што краћем временском року, организује стручна обука под називом „Могућности финансирања путем ЕУ фондова“.

 

Најава догађаја

Најновије Вести