• 01.
  • сеп
  • 2021.

Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Европска банка за обнову и развој: могућности подршке јединицама локалних самоуправа

  • Нови Сад

Европска банка за обнову и развој (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) један је од најзначајнијих институционалних инвеститора у Србији са инвестицијама од 6,6 милијарди евра кроз скоро 300 пројеката током 20 година, док је само у 2020. години EBRD уложила у Србију укупно 679 милиона евра.  Подршка коју пружа огледа се у унапређењу конкурентности, јачању инфраструктурних капацитета саобраћајне мреже, као и подршци „зеленој“ економији кроз унапређење енергетске ефикасности и боље коришћење обновљивих извора енергије. 
Директору Европске банке за обнову и развој за Западни Балкан, господину Матеу Коланђелију, представљене су текуће активности Фонда са фокусом на мапирање стања у 45 општина на територији АП Војводине, а које за циљ има плански допринос коришћењу локалних потенцијала. Овај процес ће омогућити кластеризацију војвођанских општина и градова, а све то кроз пет приоритетних тематских целина - зелена агенда (обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност, заштита шивотне средине), привреда са пољопривредом, здравство, култура, наука и образовање.
Фонд “Европски послови” АП Војводине ће пружити подршку у формулисању пројектних предлога и проналажењу адекватних екстерних извора финансирања. Поред билатераног финансирања и бесповратних средстава, овим састанком отпочели смо разговоре и о кредитним линијама Европске банке за обнову и развој доступним јединицама локалне самоуправе.
 

Најава догађаја

Најновије Вести