• 06.
  • дец
  • 2021.

Фонд на 14. седници Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу

  • Нови Сад

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је 14. Седницу на тему: Европске интеграције и регионални развој – могућности финансирања из фондова Европске уније и других екстерних извора финансирања, којој је, поред чланова Oдбора, присуствовао и Александар Симурдић, директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине са сарадницима.
Кроз активну сарадњу и дијалог Одбора са Фондом „Европски послови“, анализирани су резултати међурегионалне сарадње у погледу коришћења средстава из ЕУ фондова током програмског периода од 2014. до 2021. године, у ком су најзначајнији резултати остварени у оквиру сарадње између Мађарске и Србије са одобрених 111 пројеката у износу од 27 милиона евра бесповратне помоћи, уз значајно учешће и на програмима транснационалне сарадње и другим програмима ЕУ. Акценат тематске седнице био је на сагледавању потенцијала АП Војводине у погледу капацитета, могућности и потенцијала за коришћење фондова Евроске уније у предстојећем програмском периоду до 2027. године, а и овом приликом је посебно истакнута потреба свеобухватног и заједничког рада на пружању подршке локалним самоуправама и јачању институционалних капацитета у писању пројеката, а у циљу интензивнијег учешћа у програмима финансираним из ЕУ фондова.

 

Најава догађаја

Најновије Вести