• 01.
  • јул
  • 2022.

Европска комисија усвојила Програмски документ за ИПА Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина за финансијску перспективу 2021-2027.

У циљу обезбеђивања реализације Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, усвојена је вишегодишња одлука о финансирању Програма, која чини вишегодишњи програм рада за период  2021-2027.
Вишегодишњи Програм има за циљ промовисање добросуседских односа, унапређење друштвено-економског развоја прекограничног подручја Програма кроз друштвено и економско укључивање одређених група, посебно младих, и конкурентност туризма.
Приоритети одабрани за финансирање у Програму су млади, образовање и вештине, као и подстицање туризма и културног и природног наслеђа:
•    ТП5: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа 
СЦ 2.1 Развијати и промовисати заједничке туристичке понуде засноване на културном и природном наслеђу
•    ТП6: Улагање у младе, образовање и вештине 
СЦ 1.1 Побољшати активизам младих и друштвено-економско учешће младих
СЦ 1.2 Повећати запошљивост одређених група пружањем нових вештина
Максимални допринос Европске уније за спровођење Програма је 14,000,000 евра.
 

Најава догађаја

Најновије Вести