• 20.
  • јул
  • 2022.

Култура покреће Европу: Комисија уводи нову шему мобилности од 21 милион евра за уметнике и културне професионалце

  • Нови Сад

Европска комисија је потписала споразум са Гете институтом за имплементацију нове шеме мобилности за уметнике и културне професионалце вредне 21 милион евра: Култура покреће Европу.
Нова Култура покреће Европу постаће стална акција у оквиру програма Креативна Европа којој је претходио успешан пилот пројекат И-портунус који се одвијао између 2018. и 2022. године. Шема се заснива на препорукама које произилазе из ове пилот фазе.
Нудиће грантове за:
•    уметнике
•    културне оператере
•    организације домаћина

из свих сектора обухваћених програмом КУЛТУРА и из земаља учесница програма Креативна Европа. Уметници у настајању добиће посебну пажњу.
Култура покреће Европу има буџет од 21 милион евра за наредне три године. Ово ће омогућити да 7.000 уметника, стваралаца и културних професионалаца
•    иде у иностранство ради професионалног усавршавања или међународне сарадње
•    копродуцира
•    заједнички ствара
•    представи своје радове новој публици

ПРВИ ПОЗИВИ СЕ ОЧЕКУЈУ НА ЈЕСЕН 2022. ГОДИНЕ.

Најава догађаја

Најновије Вести