• 25.
  • авг
  • 2023.

Објављен јавни позив за доделу бесповратних средстава малим предузећима

Министарство привреде Србије расписало је Јавни позив за доделу бесповратних средстава у  износу од око 1,4 милијарди динара у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години.
Позив је расписан у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (РАС) и уз подршку пројекта „Србија и ЕУ - Опрема за привреду" који финансира Европска унија , а спроводи се са одабраним пословним банкама и лизинг компанијама.
Како се наводи у Јавном позиву објављеном на сајту Министарства привреде, циљ овог програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.
Опредељена средства су намењена за суфинансирање набавке нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара и то производне опреме, транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта, делова специјализованих алата за машине, као и машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње.
У позиву стоји да се средства могу користити и за суфинансирање нове опреме за извођење грађевинских радова и то грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.
Право да се пријаве на конкурс за доделу ових бесповратних средстава имају предузетници као и правна лица регистрована у Агенцији за привредне регистре ( АПР) као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро и мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству према финансијским извештајима за 2021.
Привредни субјекти који испуне услове остварују право на суфинансирање до 25 одсто од нето вредности опреме која се набавља.
У позиву пише и да се висина бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту одређује у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2022, по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања.
За једног запосленог може се доделити до један милион динара, за два до пет запослених до 2,5 милиона динара, а за шест и више запослених до пет милиона динара.
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31. децембра ове године.
Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно финансијски лизинг, предају се или достављају електронски пословним банакама и лизинг компанијм које учествују у реализацији овог програма.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години са пропратном документацијом и свим битним информацијама може се преузети на http://www.privreda.gov.rs, http://www.ras.gov.rs и https://preduzetnistvo.gov.rs/.
Вест преузета са: https://www.mei.gov.rs/srp/

 

Најава догађаја

Најновије Вести