• 01.
  • нов
  • 2023.

Креативна Европа потврђује изостанак пројеката великог обима у 2024. години

Новообјављеним Годишњим програмом рада за Креативну Европу потврђује се да у 2024. години неће бити отвореног позива за пројекте сарадње великог обима и да ће се јавни позиви објављивати једном у 2 године. Упркос позиву ширих културних и креативних сектора, упућеном Европској комисији како би преиспитала такав потез који утиче на већ постојеће пројекте, извршна грана ЕУ није променила одлуку. У оквиру Годишњег програма рада за 2024. годину, подржани су пројекти малог и средњег обима, у зависности од броја укључених организација.

„Предвиђено је да категорија пројеката великог обима буде укључена у позив на сваке 2 године“, наводи се у  документу, док ће Креативна Европа имати за „циљ да повећа број пројеката сарадње средњег обима“ што је новина финансијског циклуса 2021-2027. „Пројекти средњег обима“, наводи се у Годишњем програму рада, „већ су доказали свој квалитет како у погледу пристиглих пријава, тако и у резултатима већ постигнутим у првим годинама реализације програма. Међутим, стопа успешности кандидата за пројекте средњег обима била је ниска због ограниченог буџета за велики број пријава.” 

У 2024. години биће дата подршка пројектима сарадње који доприносе следећим циљевима:

•    јачању транснационалног стваралаштва и циркулацији европских радова и уметника,
•    унапређењу капацитета европских културних и креативних сектора за неговање талената,
•    иновацији, напредаку и стварању радних места и раста.

Поред тога, приоритет ће имати пројекти који се баве најмање једним од следећих приоритета, а то су:

а) Публика;
б) Социјална инклузија укључујући здравље и добробит, посебно ментално здравље;
в) Одрживост;
г) Дигитализација;
д) Међународна димензија;
ђ) Подршка украјинском културном и креативном сектору. Пројекти који се баве овим приоритетом требало би да се фокусирају на подршку украјинским културним организацијама и делатницима (укључујући уметнике) како би им се омогућило да наставе да стварају и приказују украјинску културу и/или припреме послератни опоравак.

Заједно са Годишњим програмом рада, Европска комисија је објавила и индикативни временски оквир позива за потпрограм Култура (CULTURE). Нови позиви за пројекте сарадње биће објављени 19. октобра, а оквирни рок за пријаву је 23. јануара 2024. године.
 

Најава догађаја

Најновије Вести