• 29.
  • сеп
  • 2016.

Снажна, обновљена регионална политика за све регионе након 2020. године

Потреба за очувањем и развијањем улоге кохезионе политике као главног алата Европске уније за улагање била је кључна порука конференције „Допринос европских региона управљању нашом будућношћу", коју је оргнизовала покрајина Доња Аустрија и која је одржана у Европском комитету региона 28. септембра 2016. године.
Декларација „Снажна, обновљена регионална политика за све регионе после 2020. године“, коју је потписало 337 политичких представника из 188 региона из 22 земаља чланица ЕУ, међу којима је и Аутономна покрајина Војводина као једина регија из земље кандидата за чланство у ЕУ, и пет међурегионалних организација, касније је предата председнику Комитета региона Марку Маркули, европској комерасарки Корини Крету, амбасадору Петеру Јаворчик, у име словачког председавања ЕУ и Искри Михајловој, председавајућом Одбора Европског парламента за регионални развој током свечаности у представништву слободне државе Баварске.

Регионална иницијатива, коју је покренула Доња Аустрија и која је обухватила целу Европу „одоздо према горе“, је иницијатива на највишем политичком нивоу са циљем продужења регионалног финансирања за све регије и очување властите политике ЕУ за регије након 2020. године.

Више информација: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/post_2020_lower_austria.aspx

Најновије Вести