• 24.
  • мар
  • 2015.

Потписан Протокол о сарадњи Фонда „Европски послови“ АПВ и Националног савета румунске националне мањине

  • Нови Сад

Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Национални савет румунске националне мањине потписали су Протокол о сарадњи, којим су договорени заједнички кораци у будућим активностима. Циљ овог Протокола је да се кроз унапређење сарадње и координације између ове две институције, допринесе локалном и регионалном развоју, као и процесу усвајања европских вредности и процедура.

Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Национални савет румунске националне мањине потписали су Протокол о сарадњи, којим су договорени заједнички кораци у будућим активностима. Циљ овог Протокола је да се кроз унапређење сарадње и координације између ове две институције, допринесе локалном и регионалном развоју, као и процесу усвајања европских вредности и процедура. 

Договорено је да се сарадња са румунском националном заједницом у наредном периоду материјализује кроз креирање и имплементацију заједничких пројеката, пре свега оних у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2014-2020. Једна од будућих активности била би и сарадња у оквиру информисања јавности о коришћењу претприступних програма и других инструмената развојне политике. 

Сагледавајући неопходност промовисања мултикултуралности и мултиетичности, планирано је представљање културе, обичаја и начина живота румунске националне заједнице у Србији, кроз низ сусрета и манифестација, путем Канцеларије АП Војводине у Бриселу. 

Протокол су потписали директор Фонда „Европски послови“ АП Војводине Синиша Лазић и председник Националног савета румунске националне мањине Даниел Петровић.

Најава догађаја

Најновије Вести