• 21.
  • окт
  • 2014.

SAFE – најбољи пројекат у области животне средине за последњих 7 година!

Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ – SAFE одабран је као најбољи у програмском периоду од 2007. до 2013. године у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија (у оквиру Области интервенције: Заједничка одговорност за животну средину, Активност: Мониторинг здравља животиња, активности за унапређење квалитета животне средине - планирање, истраживање, мање развојне активности). Пројекат SAFE се, показавши изузетност у оквиру 4 критеријума (релевантност, резултати и утицај, одрживост, преносивост), нашао на листи са још 7 пројеката изабраних као примери најбоље праксе од укупно 200 пројеката. Настао је као резултат партнерства између Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Града Сомбора и Локалне самоуправе Баја из Мађарске. Вредност пројекта износила је 390.349,90 евра и финансиран је средствима Европске уније уз кофинансирање АП Војводине.

Пројекат је за циљ имао унапређење услова животне средине у пограничним областима (АП Војводини и жупанији Бач-Кишкун) спречавањем даљег ширења алергених биљака, са фокусом на амброзију. У циљу уништења ове биљке набављена су средства за механичко (трактор и косилице) и хемијско уништавање амброзије, опрема за мониторинг полена у ваздуху (6 мерних станица) и спроведен је велики број активности усмерених на информисање о њеној штетности по здравље становништва у прекограничном региону. Током пројекта извршено је уништавање амброзије на подручју од 7,1 км² где је претходно евидентирано њено присуство и постигнуто смањење концентрације полена у пограничној области, нарочито у граду Сомбору и to за 50% у месецу августу 2013. године, у односу на концентрације полена амброзије пре почетка пројекта. Организовано је 4 семинара за 444 пољопривредника, 2 конференције за 127 лекара опште праксе, семинар за 75 комуналних инспектора, објављене су брошуре и лифлети у тиражу од више хиљада примерака, постављен је вишејезични вебсајт са базом података за праћење концентрације полена у ваздуху, организован међународни литерарни и ликовни конкурс на ком је учествовало око 2000 деце основних и средњих школа, а све како би се подигао ниво знања и информисаности о негативним ефектима амброзије и нашој друштвеној обавези да њено присуство смањимо на најмању могућу и по здравље прихватљиву меру.

Најава догађаја

Најновије Вести