• 07.
  • нов
  • 2013.

Obeležen Svetski dan nauke za mir i razvoj na Univerzitetu u Novom Sadu

  • Нови Сад

U zajedničkoj organizaciji Univerziteta u Novom Sadu (UNS) i Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine, na Univerzitetu u Novom Sadu je danas održan program pod nazivom „U susret Svetskom danu nauke“. Ispred UNS, skup je otvorio prof. dr Pavle Sekeruš, prorektor za nauku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu, nakon koga su se obratili prof. dr Zoran Mašić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Goran Stojanović, zamenik pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, i Ivana Đurica, pomoćnica direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Pored toga, predstavljeni su uspešni primeri primene nauke u praksi, nastali kao rezultat evropskih projekata IPA i FP7, realizovanih na Univerzitetu u Novom Sadu. Projekat „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ predstavio je prof. dr Saša Bošnjak, ispred Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, dok je doc. dr Tatjana Lončar Turukalo govorila o radu Biosens centra UNS-a na primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredi.


Generalna skupština Uneska utvrdila je 10. novembar za Svetski dan nauke za mir i razvoj, sa osnovnim ciljem da naglasi značaj odgovornog korišćenja naučnih rezultata za dobrobit društva, kao i da podseti da nauka mora biti posvećena miru i razvoju. Pored toga, ovaj dan treba da doprinese podizanju svesti široke javnosti o značaju nauke, naučnog poziva i naučnih rezultata za kreiranje, održavanje i razvoj održivih društava širom sveta.

Најновије Вести