• 05.
  • нов
  • 2013.

Сарадња фонда „Европски послови“ АПВ и ПСЕС представљена на 5. седници

  • Нови Сад

На петој седници Покрајинског социјално-економског савета (ПСЕС), којом је председавао Славко Влаисављевић, представници Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Андрија Алексић и Јано Пушкар представили су Европски економски и социјални савет (ЕЕСЦ). Пошто се рад овог тела једним делом подудара са радом ПСЕС, идеја која је представљена јесте да се оствари директна сарадња између ове две институције.


Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин је предложио је да се првенствено оснажи сарадња између Фонда „Европски послови“ АП Војводине и ПСЕС са намером да се у будућности размотри идеја или платформа на којој би ПСЕС могао да се укључи у рад ЕЕСЦ. Алексић је истакао значај ове институције у оквирима Европске уније, као и да је ЕЕСЦ поред Kомитета региона једно од најјачих институција у оквиру ЕУ. Приликом доношења релеватних правних аката Европске уније, тражи се мишљење ове институције од стране Европске комисије, Савета или Парламента и неретко се битне одлуке доносе управо овде. Такође је истакнуто да је то институција која има јак потенцијал за лобирање и преговарање што би у великој мери одговарало институцијама из Србије и АП Војводине које учествују у разним пројектима заједнице ЕУ.

Најновије Вести