• 27.
  • јун
  • 2013.

Завршена обука за наставнике хемијско-медицинске школе из Вршца

  • Вршац

Успешно је завршена још једна у низу обука под називом “Могућности финансирања путем ЕУ фондова”, коју је организовао Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине у сарадњи са запосленима хемијско-медицинске школе из Вршца.


Полазници су током тродневне обуке имали прилике да се информишу и ближе упознају са фондовима ЕУ који су на располагању институцијама са територије АП Војводине, са фокусом на програме прекограничне сарадње, као и да стекну увид у процедуре за конкурисање за европска средства. Сама припрема предлога пројеката обрађена је на интерактивним радионицама како би се полазници опробали у писању и припреми одређених делова пројектне апликације. Циљ обуке је био да полазници стекну знања и вештине како би у наредном периоду били у могућности да самостално припреме предлоге пројеката у складу са правилима ЕУ. На предавањима и вежбама полазници су били упознати са алатима и корацима у припреми предлога пројеката, као што су дрво проблема, дрво циљева, логичка матрица, итд. Буџетирање пројекта и пројектна апликација представљена је последњи дан обуке.

Најновије Вести