• 01.
  • мар
  • 2013.

Конференција поводом почетка пројекта «Еколошко управљање водама у равничарским пределима»

  • Нови Сад

Дана 28. фебруара 2013. године, у просторијама ЈВП "Воде Војводине" у Новом Саду, одржана је конференција поводом почетка пројекта «Еколошко управљање водама у равничарским пределима», насталог као резултат партнерства између Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине, ЈВП "Воде Војводине" и водопривредног предузеће "АТИ-ВИЗИГ" (Алсó-Тисза-видéки Визüгyи Игазгатóсáг) из Сегедина. Пројекат, у вредности од 598 624 евра, суфинансира се средствима Европске уније у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Конференцију су отворили Мирко Аџић, в.д.директор ЈВП Воде Војводине, који је указао на главни циљ и допринос пројекта, Предраг Новиков, директор Фонда „Европски послови" АП Војводине, истакавши да је управљање водним ресурсима од стратешког значаја, не само за АП Војводину већ и Републику Србију, и Михаљ Кадар, заменик техничког директора АТИ-ВИЗИГ.

 
Испред Информационог центра ИПА ЦБЦ програма Мађарска – Србија, присутнима се обратио Реља Бурзан који је указао на добру искоришћеност средстава из ИПА програма прекограничне сарадње. Јанош Мичкеи, помоћник директора за развој ЈВП „Воде Војводине“, уједно и менаџер пројекта «Еколошко управљање водама у равничарским пределима», представио је главне циљеве поменутог пројекта и напоменуо да ће се измуљавање извршити на више од шест километара водотока Јегричка на територији Сирига, у општини Темерин, док ће се у Мађарској измуљити нешто више од три километра у једном од канала у јужном току реке Тисе. Буџет пројекта "Еколошко управљање водама у равничарским пределима" почео је да се реализује 1. фебруара и трајаће 18 месеци, а његов циљ је повезивања надлежних институција у Војводини и јужној Мађарској, које су задужене за превенцију поплава и изливање речних токова. На конференцији су присуствовали представници покрајинских секретаријата Владе АП Војводине, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Завода за урбанизам Војводине, Покрајинског завода за заштиту природе, као и представници из општине Темерин у којој ће се и вршити измуљивање водотока Јегричка.

Најава догађаја

Најновије Вести