• 17.
  • авг
  • 2006.

Суседски програм Мађарска – Србија

Канцеларија за европске послове, у оквиру својих активности везаних за коришћење европских структурних и развојних фондова, обавештава грађане Војводине да је објављен други позив за суседски програм Србија – Мађарска и да траје до 13. новембра 2006. године.

У оквиру првог позива за суседски програм Србија-Мађарска, подржано је 19 пројеката на територији АП Војводине и града Београда, у укупној вредности од 1,8 милиона евра. Од тих 19 пројеката, 18 је са територије покрајине.

Финансирају се пројекти кроз бесповратне донације, са учешћем корисника од 5-10 % средстава.

Европска агенција за реконструкцију и Министарство за економске односе са иностранством републике Србије објавили су други јавни позив за пројекте који ће бити суфинансирани у оквиру Мађарска-Румунија и Мађарска-Србија програма прекограничне сарадње «Суседски програми».

До 13. новембра 2006. године, до 14 сати (када истиче рок), могу се пријавити пројекти из следећих области:

јачање просторног, физичког и инфраструктурног интегритета прекограничног подручја ( с циљем побољшања прекограничне инфраструктуре и решавања заједничких изазова у области еколошке заштите и превенције поплава)

промовисање иницијатива за сарадњу за олакшање интеграција тржишта и повећање кохерентности локалних заједница (подразумева развој пословне инфраструктуре и заједничких пословних услуга, подршку сарадње међу предузећима, подстицање сарадње међу институцијама и заједницама, као и промовисање сарадње у области истраживања и техничког развоја и развоја људских ресурса)

Напомињемо да се пријаве достављају искључиво на енглеском језику, у запечаћеној коверти, препорученом поштом, на адресу:

Vati Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning

H-1016 Budapest, Gallerthegy u. 30-32

Телефон: + 361 224 327 Факс: + 361 224 3291

Територије обухваћене овим програмом су Аутономна Покрајина Војводина и град Београд, а пријавни пакет може се наћи на адресама: www.mier.sr.gov.yu  i www.ear.eu.int

За додатне информације можете се обратити Министарству за економске односе са иностранством на 011/3346-591 или Локалној канцеларији у Суботици на број телефона 024/553-003. У току трајања позива, биће организовано и више радионица за попуњавање формулара, о чијем ће времену и месту одржавања бити обавештења на сајту Министраства.

Важност пројектне документације нека потврди податак да су Румунија и Бугарска у предприступним фондовима искористиле тек 30 % понуђених средстава, јер нису имале добро припремљену пројектну документацију. Најбоље је своју шансу искористила Пољска, која је током употребе предприступних фондова обезбедила чак 6 милијарди евра!

Најава догађаја

Најновије Вести