Naše lokacije

Adresa sedišta i poštanska adresa Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine

 • Bulevar Mihajla Pupina 16 (p.p.2),
 • 21108 Novi Sad,
 • Srbija

Prostorije Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine i adresa za ličnu dostavu dokumenata

 • Master centar Novosadskog sajma
 • (službeni ulaz br.5, sprat 6),
 • Braće Popović 5,
 • 21000 Novi Sad,
 • Srbija

Kancelarija AP Vojvodine u Briselu

 • Boulevard du Régent 53 / Regentlaan 53
 • 1000 Bruxelles
 • Telefon/faks:
 • +32 2 514 65 75
 • Elektronska pošta:
 • office@vojvodinahouse.eu

Direktor:

021 / 310 20 91

Elektronska pošta

office@vojvodinahouse.eu

fond.evropski.poslovi.apv@vojvodinahouse.eu

Sektor za evropske programe i projekte

 • Odsek za evropske projekte::
 • 021 / 310 15 62
 • Odsek za evropske programe i edukaciju::
 • 021 / 310 15 60

Sektor za evropsku saradnju

 • Odsek za saradnju sa evropskim, regionalnim i međunarodnim institucijama:
 • 021 / 310 20 93
 • Odsek za saradnju sa republičkim i pokrajinskim institucijama i lokalnim samoupravama::
 • 021 / 310 20 93

Služba za opšte i zajedničke poslove

 • Grupa za opšte poslove:
 • 021 / 310 20 88
 • Grupa za materijalno-finansijske poslove:
 • 021 / 310 20 83