„The EIT Manufacturing“ inkluzivni poziv

 • Program:Ostali programi
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 04.08.2023
Čitaj više

Veštačka inteligencija

 • Program:PROGRAM DIGITALNA EVROPA
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 29.08.2023
Čitaj više

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata

 • Program:INTEREG IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 04.09.2023
Čitaj više

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata

 • Program:INTEREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.07.2023
Čitaj više

Procedura za prihvatanje predloga projekata za grantove iz Republike Bugarske

 • Program:Ostali programi
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 30.05.2023
Čitaj više

Javni poziv za Program prekogranične saradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu

 • Program:INTEREG IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 05.05.2023
Čitaj više

IPA ADRION PRVI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

 • Program:Jadransko-jonski transnacionalni program (ADRION)
 • Rok za podnošenje predloga projekta: 30.06.2023
Čitaj više