EU Programi

Srbija se javlja kao korisinica Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) koji je namenjen državama koje su u procesu pristupanja EU. Međutim, kao podrška sprovođenju internih politika EU, iz zajedničkog evropskog budžeta se finansiraju i Programi Evropske unije, koji su pored država članica EU, otvoreni i za druge zainteresovane države, među njima i Srbiju. Srbija trenutno ima mogućnost učešća u sledećim programima: