Socijalna integracija kroz parasport (PARAINSPIRED!)


Izvor finansiranja

Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

Partneri na projektu

1.    Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Srbija
2.    Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Bosna i Herzegovina
3.    Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
4.    Opština Inđija, Srbija

Oblast projekta

Sport

Trajanje projekta

31. dec 2018 – 30. sep 2020

Opis projekta

Opšti cilj:
Podrška socijalnoj integraciji kroz podsticanje održivih sportskih razmena kako bi se povećalo učešće osoba sa fizičkim invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom području

Specifični ciljevi:
          1.    Stvaranje preduslova za razvoj sporta usmeren na osobe sa fizičkim invaliditetom kroz nabavku sportske opreme i povećanje profesionalnih kompetencija i institucionalnih kapaciteta;
          2.    Promovisanje parasporta na sportskim događajima za osobe sa fizičkim invaliditetom.

Očekivani rezultati:
          1.    Nabavka sportske opreme koja je potrebna za treninge sportista sa invaliditetom.
          2.    Obuka sportskih radnika sa ciljem povećanja profesionalnih kvalifikacija i veština za rad sa osobama sa invaliditetom.
          3.    Angažovanje sportskih asistenata u lokalnim sportskim udruženjima kako bi se unapredile mogućnosti u oblasti sporta za osobe sa invaliditetom.
          4.    Organizacija 2 simpozijuma na temu učešća osoba sa fizičkim invaliditetom u sportskim aktivnostima.
          5.    Organizacija 2 egzibiciona meča za osobe sa fizičkim invaliditetom radi promovisanja paraolimpijskih sportova.

Glavne aktivnosti:
          1.    Nabavka sportske opreme za lokalne sportske organizacije koje rade sa sportistima sa fizičkim invaliditetom
          2.    Nabavka prevoznog sredstva za osobe sa invaliditetom
          3.    Organizacija radionica za sportske radnike
          4.    Promotivni trening sa sportistima sa invaliditetom
          5.    Istraživanje o učešću osoba sa fizičkim invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom području
          6.    Priprema nastavnog materijala
          7.    Angažovanje 4 sportska asistenta u lokalnim sportskim udruženjima
          8.    Pokretanje inicijative za organizovani sportski angažman osoba sa invaliditetom u programskoj oblasti
          9.    Organizacija simpozijuma
        10.    Organizacija egzibicionih mečeva

Ciljne grupe:
Sportski radnici, sportska akademska zajednica, studenti fakulteta za sport, predstavnici jedinica lokalne samouprave, profesionalni paraolimpijski sportisti, osobe sa različitim nivoima fizičkog invaliditeta koje mogu aktivno da se bave sportom bilo profesionalno, bilo rekreativno.

 

Više informacija

https://www.facebook.com/parainspiredproject/  

Pogledajte sve vesti o projektu - Socijalna integracija kroz parasport (PARAINSPIRED!)