MOS-Cross 2

Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti 2 (MOS-Cross 2)


Izvor finansiranja

Intereg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Partneri na projektu

1.    Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Hrvatska
2.    Zavod za javno zdravlje Sombor, Srbija
3.    Zavod za javno zdravstvo požeško-slavonske županije, Hrvatska
4.    Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Srbija
5.    Institut za javno zdravlje Vojvodine, Srbija
 

Oblast projekta

Javno zdravlje

Trajanje projekta

15. mar 2021 – 14. avg 2023

Opis projekta

Opšti cilj:
Unapređenje usluga javnog zdravlja u projektnoj oblasti (Osječko-baranjskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Južnobačkom okrugu i Zapadnobačkom okrugu) u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci poboljšanjem prekograničnog nadzora i kontrole komaraca

Specifični ciljevi:
(1)    Unapređenje prekogranične koordinacije aktivnosti prevencije, nadzora i kontrole komaraca  i uspostavljanje sistema ranog upozorenja na prisustvo bolesti koje prenose komarci na pridruženim područjima (u Požeško-slavonskoj županiji i Južnobačkom okrugu)
(2)    Efikasna kontrola populacije komaraca smanjivanjem izvorišta komaraca i merama za kontrolu odraslih jedinki ekološki odgovornim suzbijanjem komaraca
(3)    Edukacija javnosti o suzbijanju komaraca i merama za kontrolu i o opasnostima od bolesti koje prenose komarci

Očekivani rezultati:
1.    Mapirana legla komaraca
2.    Unapređen priručnik za nadzor malarije, čikungunje, denga groznice, groznice zapadnog Nila  i invazivnih vrsta komaraca,
3.    Unapređen zajednički protokol za hitne slučajeve i spremnost u slučaju epidemije 
4.    Izrađene preporuke za jedinice lokalne samouprave u Južnobačkom okrugu i Požeško-slavonskoj  županiji
5.    Uvođenje usluga uzorkovanja u cilju sagledavanja prisustva invazivnih vrsta komaraca na projektnom području
6.    Postavljeni bilbordi za suzbijanje komaraca
7.    Korišćene ekološke klopke za suzbijanje komaraca
8.    Edukovani zdravstveni radnici u lokalnim samoupravama
9.    Integrisani prekogranični sistem (IT alatke) za praćenje komaraca i bolesti koje oni prenose, mobilna aplikacija
10.    Podizanje javne svesti 

Glavne aktivnosti:
(1)    Nadzor nad prisustvom komaraca u prekograničnom području
(2)    Mapiranje legla komaraca u Južnobačkom okrugu i Požeško-slavonskoj županiji
(3)    Unapređenje postojećeg sistema za rano upozorenje na prisustvo zaraženih komaraca u prekograničnom području
(4)    Suzbijanje komaraca u prekograničnom području
(5)    Utvrđivanje prisustva zaraženih komaraca u prekograničnom području
(6)    Edukacija javnosti

Ciljne grupe:
Jedinice lokalne samouprave, škole, građani (starija populacija) i zdravstveni radnici
 

Više informacija

https://www.moscross.eu/sr/homepage/

Pogledajte sve vesti o projektu - Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti 2 (MOS-Cross 2)