Vojvodina i holandski Gelderland: korak bliže saradnji dve pokrajine

Predstavnici AP Vojvodine u Briselu učestvovali su od 22. do 23. maja 2019 na konferenciji „Podsticanje preduzetništva kroz održivi razvoj“ u Arnemu, glavnom gradu najveće holandske pokrajine Gelderland. Ova konferencija se održava u sklopu promovisanja rezultata pokrajine Gelderland u oblasti preduzetništva, zbog kojih je od strane Komiteta regiona nagrađena titulom Evropski preduzetnički region za 2019. godinu. Na poziv domaćina, a u cilju intenziviranja saradnje sa ovom holandskom pokrajinom, predstavnici APV u Briselu su održali više značajnih sastanaka tokom svoje dvodnevne radne posete.

Kancelarija AP Vojvodine u Briselu je tokom prošle godine uspostavila saradnju sa Predstavništvom holandskih regiona u Briselu, dok se u proteklih godinu dana pokrajina Gelderland istakla kao najpoželjniji holandski region za uspostavljanje saradnje u više oblasti. „Sa pokrajinom Gelderland su u proteklih godinu dana uspostavljeni dobri kontakti i intenzivna komunikacija, a Kancelarija APV u Briselu je uverenja da bi u narednom periodu trebalo formalizovati saradnju dve pokrajinske vlade, odnosno zainteresovanih sekretarijata“ – istakao je šef Kancelarije u Briselu, Srđan Mačkić.

Gelderland i Vojvodina imaju slične geografske karakteristike, a glavne privredne grane u obe pokrajine su poljoprivreda i informacione tehnologije. Iako je Gelderland značajno razvijeniji region, upravo ovo je prilika da kroz saradnju vojvođanske institucije unaprede svoja znanja, veštine i tehnologiju u brojnim oblastima. Pored toga, prioritet u narednom periodu će biti povezivanje malih i srednjih preduzeća iz Gelderlanda i Vojvodine, s obzirom da je Gelderland jedan od vodećih evropskih regiona u oblasti podsticanja preduzetništva, ali i uopšte dobar primer sinergije regionalne vlade, poslodavaca i građana. To je zajednički zaključak sastanka sa direktorom za međunarodnu saradnju pokrajine Gelderland, Erijem Tijinkom, sa kojim je razgovarano je o organizovanju susreta dveju pokrajinskih delegacija. S tim ciljem, u Kancelariji AP Vojvodine u Briselu za 19. jun planiran je sastanak sa Rebekom Hej, predstavnicom Gelderlanda u Briselu.

Predstavnici Gelderlanda su više puta tokom ove posete izrazili uverenje da zbog geografskih sličnosti i ekonomskih predispozicija, dve pokrajine imaju veliki potencijal za saradnju. Takođe, konstatovano je da je najbolji primer dosadašnja uspešna saradnja naših institucija sa Univerzitetom u Vageningenu. Ova prilika je iskorišćena i za razgovor sa predstavnicima Razvojne agencije Istočne Holandije (Oost NL), u čijoj ingerenciji je širi region od same provincije Gelderland, te je dogovorena privredna promocija AP Vojvodine, čija se realizacija planira za drugu polovinu ove godine.

Tokom konferencije, predstavljeni su različiti domaći privrednici, odnosno subjekti koji podstiču razvoj preduzetništva, te su razmenjeni kontakti i interesovanja za povezivanjem.  Razgovarano je i sa predstavnicima briselske start-ap regionalne mreže „SERN“ (Startup Europe Regional Network), te će u narednom periodu biti predloženo učlanjivanje subjekata iz naše pokrajine, odnosno razmena informacija sa Kancelarijom u Briselu.