Saznajte kako da pripremite svoj projekat i prijavite se na Poziv koji će ove godine raspisati Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina
Saznajte kako da pripremite svoj projekat i prijavite se na Poziv koji će ove godine raspisati Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina
Saznajte kako da pripremite svoj projekat i prijavite se na Poziv koji će ove godine raspisati Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina
Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za predstavnike Muzičke škole „Isidor Bajić“
Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za predstavnike Muzičke škole „Isidor Bajić“
Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za predstavnike Muzičke škole „Isidor Bajić“
ANKETA – Budućnost Intereg IPA programa Hrvatska-Srbija
ANKETA – Budućnost Intereg IPA programa Hrvatska-Srbija
ANKETA – Budućnost Intereg IPA programa Hrvatska-Srbija
Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za članove Komore zdravstvenih radnika Srbije
Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za članove Komore zdravstvenih radnika Srbije
Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za članove Komore zdravstvenih radnika Srbije
Fond „Evropski poslovi“ na Sajamu zapošljavanja
Fond „Evropski poslovi“ na Sajamu zapošljavanja
Fond „Evropski poslovi“ na Sajamu zapošljavanja
previous arrow
next arrow

najava događaja​