Evropski investicioni projektni portal – mesto i uloga lokalnih i regionalnih vlasti

U Komitetu regiona u Briselu, dana 13. januara 2016. godine održano je kratko izveštavanje na temu „Evropski investicioni projektni portal i Evropski investicioni savetodavni centar: šta nude za regione i gradove?“.

Florence Revest, administrator, DG ECFIN, predstavila je Evropski investicioni projektni portal: www.ec.europa.eu/eipp, koji treba da počne sa radom u prvoj polovini 2016. godine, i naglasila da portal treba da doprinese tome da projekti vredniji od 10 miliona evra budu vidljivi strateškim investitorima u oblasti ekonomije znanja i digitalne agende, energetske unije, transporta, a u skladu sa evropskim i nacionalnim zakonodavstvima. Uslov je da podnosilac zahteva bude javno ili privatno pravno lice iz Evropske unije, a implementacija projekta mora početi u roku od tri godine. Aplikanti iz Republike Srbije, uključujući lokalni i regionalni nivo vlasti, u saradnji sa glavnim prekograničnim aplikantom iz zemlje članice EU, mogu se uključiti u dostavljanje projektnih predloga.

Mark Mawhinney, vršilac dužnosti nezavisnog tima za reviziju, JASPERS, Evropska investiciona banka, predstavio je Evropsku investicionu savetodavnu službu i Evropski fond za strateške investicije (EFSI – www.ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm), kao inicijative Evropske investicione banke i Evropske komisije sa ciljem prevazilaženja investicionog jaza u mobilizaciji privatnog finansiranja za strateške investicije. EFSI je jedan od tri stuba investicionog plana za Evropu koja ima za cilj da oživi ulaganja u strateške projekte širom Evrope, kako bi se osiguralo da novac bude uložen u realnu ekonomiju. EFSI treba da omogući dodatne investicije od najmanje 315 milijardi evra u roku od tri godine. EFSI raspolaže sa 16 milijardi evra sredstava iz budžeta EU za garancije i dodatnih 5 milijardi evra sopstvenog kapitala Evropske investicione banke, uz naglasak da odobreni projekti podležu redovnom projektom ciklusu Evropske investicione banke. Finansiranje će posebno biti omogućeno projektima u oblasti strateške infrastrukture, digitalne ekonomije, transporta i energetike, obrazovanja, istraživanja, razvoja i inovacija, ulaganju u obnovljive izvore energije, kao i malim i srednjim preduzećima.