Završena obuka za pisanje evropskih projekata u Inđiji

U zgradi opštine Inđija završen je drugi deo obuke pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. U drugom delu obuke, predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Tijana Krstić i Jovana Kanazir, održale su radionice fokusirane na izradu budžeta projekata po principima Evropske unije, kao i na evaluaciju i odabir predloga projekata. Tokom obuke polaznicima je ostavljena mogućnost da se dodatno konsultuju sa stručnim timom za projekte u okviru Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine. Po završetku obuke, predstavnicima opštinskih institucija i javnih preduzeća u Inđiji dodeljeni su sertifikati od strane Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Glavni cilj obuke bio je da se polaznici osposobe za samostalno formulisanje projektnih predloga i steknu znanja i veštine koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u korišćenju pretpristupnih fondova EU.