Zasedanje Komisije CIVEX, Komitet regiona, 19.04.2016. godine, Brisel

Na zasedanju Komisije za državljanstvo, upravljanje, institucionalne i spoljne poslove (CIVEX) Komiteta regiona, dana 19.04.2016. godine, izabran je novi predsedavajući Komisije, Fransoa Dekoster, koji je tokom uvodnog izlaganja upoznao članove sa planovima rada Komisije.

U skladu sa dnevnim redom zasedanja, usvojeno je savetodavno mišljenje Strategija proširenja EU 2015-16. Izvestioc je bila Ana Mađar. Nakon glasanja o amandmanima, planirano je usvajanje savetodavnog mišljenja tokom plenarnog zasedanja Komiteta regiona 15. i 16. juna 2016. godine u Briselu.

 

Tokom sastanka otvorena je strateška debata o migraciji, o kojoj su govorili: Ana Gomez, članica Evropskog parlamenta, Belinda Pajk, direktorica zadužena za migracije i mobilnost, Generalni direktorat za migracije i unutrašnje poslove, Evropska komisija, Kristin Rodžer, glavna direktorica nadležna za pravosuđe i unutrašnje poslove, Savet EU, Stefan Krojcer i Džek Malan, Centar za usluge razvoja strategije i primene ocenjivanja.

 

Tokom zasedanja, održana je prezentacija Godišnjeg izveštaja o supsidijarnosti za 2015. godinu. Mihael Šnajderm, predsedavajući upravnog odbora Grupe za supsidijarnost je predstavio šesti izveštaj po redu i napomenuo da supsidijarnost treba da postane pitanje kulture svakog društva, uz stalno usavršavanje. Sajad Karim, izvestilac za pitanja supsidijarnosti Evropskog parlamenta, govorio je o radnom planu u toj oblasti za 2016. godinu, u kojem su uključene i digitalna strategija, osnaživanje zajedničkog tržišta u domenu usluga (građevinarstvo i poslovne usluge, intelektualne usluge, kao i medijske usluge). Istakao je da očekuje novi Izveštaj o supsidijarnosti, čije je autor, do 26. juna 2016.

Tokom zasedanja je razmatran i usvojen predlog mišljenja „Borba protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma: Preventivni mehanizmi na lokalnom i regionalnom nivou“, a izvestioc je bio Bartolomeus Somersa. Tom prilikom je naglašeno da je bitno da svi učesnici na evropskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou budu svesni svoje odgovornosti u sprečavanju i borbi protiv nasilne radikalizacije.

Više informacija: http://cor.europa.eu/en/events/Pages/8th-CIVEX-Commission-.aspx