Izmenjen rok za dostavljanje prijava na Specijalistički program „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Rok za dostavlјanje potpisane i overene prijave na Specijalistički program „Upravlјanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ je 4. april 2016. godine do 12.00 časova.