Kultura pokreće Evropu: Komisija uvodi novu šemu mobilnosti od 21 milion evra za umetnike i kulturne profesionalce

Evropska komisija je potpisala sporazum sa Gete institutom za implementaciju nove šeme mobilnosti za umetnike i kulturne profesionalce vredne 21 milion evra: Kultura pokreće Evropu.
Nova Kultura pokreće Evropu postaće stalna akcija u okviru programa Kreativna Evropa kojoj je prethodio uspešan pilot projekat I-portunus koji se odvijao između 2018. i 2022. godine. Šema se zasniva na preporukama koje proizilaze iz ove pilot faze.
Nudiće grantove za:
•    umetnike
•    kulturne operatere
•    organizacije domaćina

iz svih sektora obuhvaćenih programom KULTURA i iz zemalja učesnica programa Kreativna Evropa. Umetnici u nastajanju dobiće posebnu pažnju.
Kultura pokreće Evropu ima budžet od 21 milion evra za naredne tri godine. Ovo će omogućiti da 7.000 umetnika, stvaralaca i kulturnih profesionalaca
•    ide u inostranstvo radi profesionalnog usavršavanja ili međunarodne saradnje
•    koproducira
•    zajednički stvara
•    predstavi svoje radove novoj publici

PRVI POZIVI SE OČEKUJU NA JESEN 2022. GODINE.