Nova obuka za predstavnike Fondacije ”Novi Sad 2021”

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, održale su, još jednu u nizu, trodnevnu obuku „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ za predstavnike Fondacije ”Novi Sad 2021”.

Prvog dana predstavlјeni su im programi Evropske unije i INTERREG IPA Programi prekogranične saradnje i pristup logičkog okvira. Zbog velikog broja polaznika, ovog puta su formirane čak tri grupe. Svaka grupa je predstavila svoju ideju.
Drugog dana, polaznici su imali prilike da čuju kako se popunjava značajan dokument pod nazivom „Logička matrica“. Nakon teorijskog dela, polaznici su po grupama popunjavali logičku matricu.

Treći, poslednji dan obuke, predstavlјena je tema „Budžetiranje“. Ovo je, ujedno, većini  polaznika i najinteresantnija tema. Nakon urađene vežbe, dobijena su tri predloga projektne ideje sa kojima bi polaznici mogli da apliciraju na INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.