Na osnovu Sporazuma o saradnji, potpisanog između Grada Niša i Kancelarije za evropske poslove, direktor KEP Predrag Novikov boravio je u poseti Nišu. Kako su osnovni ciljevi memoranduma uspostavljanje procedura za unapređenje saradnje i koordinacije između Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada Niša na jačanju procesa regionalizacije u našoj zemlji, promociji evropskih fondova, kao i promociji zajedničkih evropskih vrednosti i ideja, ova poseta je tim temama bila i posvećena.

Direktor Novikov je imao i medijske nastupe na lokalnim televizijama, TV 5, TV «Zona» i TV «Belle Amie» gde je predstavio programe saradnje, evropske fondove i iskustva AP Vojvodine u radu na projektima sa evropskim partnerima.