Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnost finansiranja putem EU fondova” – u organizaciji i prostorijama Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Obuci su prisustvovali zaposleni sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, zaposleni iz Gradske uprave Grada Novog Sada, Javnog preduzeća “Toplana” Beočin, Matice srpske, zaposleni iz Osnovne škole “23. Oktobar” iz Sremskih Karlovaca i Osnovne škole “22. Avgust” iz Bukovca, kao i predstavnici Veća saveza sindikata Kikinde.
Polaznicima su na samom početku predstavljeni programi Evropske unije i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA programe prekogranične saradnje. Suština obuke bila je u tome kako napisati predlog projekta korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta. Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.