Obuka „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“

Zbog velike zainteresovanosti, realizovana je još jedna obuka u saradnji sa Fondacijom “Novi Sad 2021”, s tim u vezi predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održale su trodnevnu obuku za zaposlene u institucijama kulture sa teritorije grada Novog Sada u kulturnoj stanici Eđšeg.

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Mina Radmilović Pjevac i Dejana Dobrić predstavile su polaznicima INTEREG IPA programe prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su takođe dostupni za čitavu Republiku Srbiju, prema tome i za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Cilj obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su u okviru vežbi, sastavili dva predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Na kraju obuke, dodeljeni su im i sertifikati o uspešno završenoj obuci.