Održana međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima energije i biomasi u poljoprivredi na Poljoprivrednom sajmu

Međunarodna konferencija „Promovisanje obnovljivih izvora energije: biomasa u poljoprivredi“, održana je danas na novosadskom Poljoprivrednom sajmu, a u okviru promovisanja nove kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Organizator konferencije je Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine, u saradnji sa ,,Hajnrih Bel“ fondacijom, Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju – GIZ i Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, a pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Konferenciju je otvorio potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, dok je pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine mr Nenad Stanković istakao govorio o značaju obnovljivih izvora energije i konkursima Sekretarijata u ovoj oblasti.

Pored uspostavljanja dijaloga o proizvodnji i upotrebi biomase od strane farmera i ponudi činjeničnih i relevantnih podataka o troškovima i koristima, izazovima i iskustvima, cilj današnje konferencije je bilo i predstavljanje modela najboljih praksi u Evropi koji bi se uskoro mogli primeniti u Srbiji. Međunarodna konferencija je ujedno bila i prilika da se predstavi nova kreditna linija Garancijskog fonda AP Vojvodine, namenjena za nabavku opreme za preradu biomase u cilju proizvodnje energije, koja će se realizovati u saradnji sa pet komercijalnih banaka – AIK AD Niš, Banca Intesa, Komercijalna banka AD Beograd, Credit Agricole Srbija i ProCredit banka.

Iako biomasa predstavlja najznačajniji potencijal obnovljivih izvora energije, a što je dokazano u mnogobrojnim studijama, u Republici Srbiji a naročito u AP Vojvodini, poljoprivrednici, predstavnici relevantnih institucija i organizacija, kao i javnost nisu dovoljno informisani o mogućnostima i potencijalima korišćenja biomase kao obnovljivog izvora energije. Učesnici konferencije razgovarali su o specifičnim temama, poput značaja održivosti potencijala korišćenja biomase, pridruživanju Evropskoj uniji, kao prilici da se poveća udeo korišćenja obnovljivih izvora energije. Predstavljene su i komparativne studije slučaja o prednostima korišćenja biomase u odnosu na fosilna goriva u poljoprivredi, a poveli su se i razgovori o energetskim selima i iskustvima iz Nemačke, tačnije predstavljeno je partnerstvo u oblasti bioenergije između Baden-Virtemberga i Srbije.