Održana obuka Digitalno usavršavanje u okviru projekta CCI4TOURISM

U okviru projekta „Jačanje preduzetničkih veština kulturnih i kreativnih industrija za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskim regionima“ koji realizuje Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine , u periodu od 5. do 22. decembra, u Kreativnom habu u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu, organizovana je obuka “Digitalno usavršavanje” u vidu 10 modula koji su pokrivali različite teme u vezi sa digitalizacijom.

Fokus obuke bio je na predstavljanju dobre prakse u okviru modula, uz interaktivni pristup. Moduli su održani u pet termina, po dva modula dnevno. Moduli su obuhvatili teme virtuelne realnosti i proširene realnosti, kao i teme upotrebe VR tehnologije u turizmu kroz kreativne industrije.