Održana obuka Zavodu za urbanizam grada Novog Sada za korišćenje EU fondova

U periodu od 05 do 07. marta 2014. godine predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine su održali trodnevnu obuku za predstavnike Zavoda za urbanizam grada Novog Sada u cilju njihove pripreme za korišćenje sredstava iz EU fondova.

Obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ pružila je polaznicima osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom, i dala informacije o prethodnim i budućim rezultatima ostvarenim kroz Instrument za pretpristupnu pomoć i Programe Zajednice.

Pored teorijskog, uključen je i praktičan deo, te su polaznici kroz različite vežbe naučili da popune logičku matricu sa ciljevima, rizicima i indikatorima i budžet projekta, kao dva ključna dela aplikacije.