Prethodna dva dana u Naučnom institutu za veterinarstvo održana je obuka o pisanju evropskih projekata za predstavnike instituta, JP “Vojvodinašume”, Poljoprivrednom fakulteta, Veterinarske komore Srbije i Naučnog instituta za reprodukciju Temerin.

Obuku su držale Sanja Čuturilov Veselinović i Jovana Rapajić iz Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, a polaznike je posebno zanimao način na koji se već postojeći projekti mogu izmeniti za apliciranje u nekom narednom programu Evropske unije. Konkretno, projekat o imunizaciji svinja pod nazivom “STOP KKS” Naučnog instituta za veterinarstvo, uspešno je implementiran u programu Prekogranične saradnje sa Hrvatskom i ideja je da se, s vrlo sličnim projektom i u saradnji sa Fondom “Evropski poslovi” AP Vojvodine aplicira na sledećem pozivu sa Bosnom i Hercegovinom.

Tokom dvodnevnog rada realizovane su četiri projektne ideje iz oblasti javnog zdravlja, a polaznici su na kraju obuke dobili sertifikate.