Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u osnovnoj školi „Boško Đuričić“ u Jagodini

Obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ održana je u osnovnoj školi „Boško Đuričić“ u Jagodini, u periodu od 2. do 4. decembra 2015. godine, kao jedna u nizu obuka za osposobljavanje za pripremu evropskih projekata. Obuku je prošlo oko 20 nastavnika ove škole.

Tokom prvog dana ove trodnevne obuke, polaznici su se informisali o programima i fondovima koji su u ovom trenutku na raspolaganju institucijama iz Republike Srbije, pre svega obrazovnim instiucijama, sa posebnim akcentom na program Erazmus+. Tokom drugog dana obuke polaznici su dobili priliku da se oprobaju u pripremi EU projekata kroz formulisanje osnovnih elemenata projekta u okviru logičke matrice, a rezultat su bile četiri projektne ideje. Poslednji dan je bio namenjen procesu budžetiranja projekata, kao i sadržaju aplikacionih formulara.