Održana obuka „Upravljanje resursima i projektnim ciklusom“ u Hemofarm A.D.

U saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i privrednim društvom Hemofarm, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine je u Vršcu održao trodnevnu obuku, od 16-18. septembra, za zaposlene u Hemofarmu A.D. na temu pripreme evropskih projekata.

Obuku je otvorio generalni direktor Hemofarma dr Ronald Zeliger, a prisutnima su se obratili i g. Čedomir Živković, predsednik Opštine Vršac, prof. dr Dragomir Marisavljević, savetnik generalnog direktora, g-đa Ivana Đurica, pomoćnik direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i dr Jovan Vujičić, iz Udruženja energetike i hemijske industrije PKV.

Obuka u Vršcu je sprovedena je u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine temu prirpeme projekata, sa posebnim osvrtom na „Horizont 2020“. U okviru ove akcije na obuci je prisustvovalo 22 polaznika iz Hemofarma, a svoja iskustva su preneli i zaposleni u Kancelariji za lokalni i regionalni razvoj opštine Vršac.

Tokom obuke polaznicima je bio predstavljen model projektnog ciklusa i mogući izvori finansiranja iz programa prekogranične saradnje. Sledila je analiza zainteresovanih strana i razvoj logičkog okvira projekta sa alatima koji se koriste za razradu projektne ideje. Drugi dan obuke je bio posvećen ispunjavanju logičke matrice, pripremni i vežbi polaznika, dok je treći dan obuke bio namenjen upoznavanju polaznika sa programom „Horizont 2020“ i primerima projekata finansiranih u proteklom periodu iz ovog programa.