Održano predavanje gostujućeg predavača na temu “Zakonodavni okvir elektronskog poslovanja i EU”

U okviru 7. ciklusa Specijalističkog programa “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, u subotu, 3.10.2020. godine, održano je onlajn predavanje gostujućeg predavača Miljane Kuzmanović Kostić, pomoćnika direktora pravnog sektora u Republičkom geodetskom zavodu.

Predavanjem pod nazivom “Zakonodavni okvir elektronskog poslovanja i EU” obuhvaćeni su izazovi elektronskog poslovanja, zakonskog i pravnog okvira.

Tokom interaktivnog predavanja – kroz teoriju i primere dobre prakse – polaznicima je bliže predstavljen koncept elektronskog poslovanja koji za cilj ima unapređenje poslovnog procesa, efikasniju i bržu komunikaciju i razmenu podataka na dobrobit svih korisnika.