Održan međunarodni skup «Društveni izazovi evropskih integracija»

U organizaciji Fakulteta za pravne i poslovne studije iz Novog Sada, održan je međunarodni naučni skup «Društveni izazovi evropskih integracija – Srbija i uporedna iskustva», na kojem je jedan od govornika bio i Predrag Novikov, direktor Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine.

Govoreći na temu «Evropski izazovi – iskustva Vojvodine», Novikov je istakao ključnu ulogu sektora obrazovanja u edukaciji kadrova sposobnih da implementiraju evropske inicijative, a zatim je predstavio prioritete AP Vojvodine po pitanju saradnje se EU. U narednom periodu nas očekuje još veći broj programa Evropske unije na kojima ćemo moći da konkurišemo s uspešnim projektima, a prisutni gosti iz inostranstva su pozitivno ocenili brojku od preko 250 evropskih projekata koje su tokom prošle godine predale institucije iz AP Vojvodine.