Održan okrugli sto za primarnu zdravstvenu zaštitu Južnobačkog upravnog okvira u okviru projekta MOS-Cross2

U okviru projekta MOS-Cross2, 28. aprila 2023. godine u Novom Sadu, održan je Okrugli sto za primarnu zdravstvenu zaštitu Južnobačkog okruga gde je predstavljen Unapređen zajednički protokol za hitne slučajeve i pripravnost u slučaju bolesti koje prenose komarci.

Skupu su prisustvovali članovi projektnih timova Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Fonda „Evropski poslovi“ APV, kao i zdravstveni radnici.

Ispred projektnog partnera Instituta za javno zdravlje Vojvodine, prisutne je pozdravila prof. dr Sanja Bijelović, a ispred vodećeg partnera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Magdalena Sikora je predstavila izlaganje na temu: „ Prekogranična saradnja u kontroli komaraca“. Prof. dr Vesna Turkulov, sa Klinike za infektivne bolesti iz Novog Sada, predstavila je izlaganje na temu „Dijagnostika, klinička slika i terapija groznice Zapadnog Nila“. Kao završna tema ovog okruglog stola, prezentovana je tema „Klimatske promene i preteće bolesti koje prenose komarci“ od strane asistenta dr. Tatjane Pustahije sa Katedre za epidemiologiju, Medicinskog fakulteta iz Novog Sada.

Otvorena je diskusija na kojoj je razgovarano o prethodno iznetim temama.