Održan peti sastanak koordinacione grupe za korišćenje evropskih fondova

Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine održao je peti po redu sastanak koordinacione grupe za korišćenje evropskih fondova 24. januara 2014. godine u Skupštini AP Vojvodine. Predstavnici koordinacione

Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine održao je peti po redu sastanak koordinacione grupe za korišćenje evropskih fondova 24. januara 2014. godine u Skupštini AP Vojvodine. Predstavnici koordinacione grupe su na sastanku upoznati sa analizom prethodnih poziva u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska- Srbija. Sastanku su prisustvovali predstavnici opština, pokrajinskih sekretarijata, akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, javnih preduzeća, Univerziteta u Novom Sadu i drugih relevantnih institucija.