Održan sastanak koordinacione grupe za organizacije civilnog društva

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine održali su danas u Skupštini AP Vojvodine sastanak za predstavnike koordinacione grupe koja okuplja organizacije civilnog društva Vojvodine.

Tom prilikom prisutnima su predstavljeni aktuelni programi i pozivi Evropske unije na kojima organizacije civilnog društva imaju pravo učešća, sa posebnim osvrtom na INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija 2014-2020 i na osnovne elemente poziva: prioritete koji će se ovim programom finansirati, ukupan budžet, alokaciju sredstava po prioritetima, vremenski period trajanja projekta, kao i dokumenta koja su neophodna prilikom podnošenja predloga projekata.

 

Još jednom je ocenjena korisnost ovih okupljanja, a naročito prilikom novih aktuelnih poziva, kako bi se dobile blagovremene, potpune i tačne informacije.