Održan seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ na Andrevlju

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizovala je seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ u Centru za privredno tehnološki razvoj Andrevlje, u periodu od 8. do 9. decembra 2016. godine.

Cilj seminara bio je razvoj projektnih ideja i priprema predloga projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje programsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji na polju kulture. Pored toga, seminar je organizovan radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija iz oblasti kulture iz gradova i opština Srbije.

Program seminara obuhvatio je predstavljanje programa Kreativna Evropa, predstavljanje i analizu Kreativne strategije, razradu koncepta projektne ideje sa kojom je moguće aplicirati na program, zatim su detaljno razrađene teme finansijskog planiranja projekata i upravljanja projektima, predstavljena je kompletna konkursna procedura i neophodna prateća dokumentacija prilikom apliciranja na program. Seminar je obuhvatio i analizu projektnih predloga učesnika, odnosno pružio je priliku učesnicima da kroz predstavljanje svojih projektnih predloga i aktivnu analizu i diskusiju sa predavačima, dobiju sugestije i konkretne savete u cilju razrade i unapređenja pojedinih projektnih elemenata, kako bi predloženi projekti što uspešnije odgovorili na ciljeve i prioritete programa Kreativna Evropa.

Pozivi za učešće na seminaru bili su upućeni svim ustanovama i organizacijama koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti. Na seminaru je učestvovalo ukupno 26 učesnika iz različitih ustanova iz oblasti kulture. Među njima su bili predstavnici iz pokrajinske administracije (Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama), muzeja (Muzej Vojvodine), galerija (Galerija Matice srpske), pozorišta (Srpsko narodno pozorište), biblioteka (Gradska biblioteka Pančevo i Opštinska narodna biblioteka Žabalj), kulturnih centara (Kulturni centar „Mladost“ Futog i Kulturno-obrazovni centar „Vuk Karadžić“ Plandište), kao i predstavnici iz organizacija civilnog društva (Papirno pozorište „Kamisibaj“ Vršac, Internacionalni muzički centar Zrenjanin, „Pečat“ Zrenjanin, Muzička omladina Zrenjanin, „Danubius“ Novi Sad, Novinarska asocijacija Rusina (NAR) Novi Sad, Teatar mladih „Mišolovka“ Novi Sad i Akademska knjiga Novi Sad).

Predavači na seminaru bili su članovi tima Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija Luka Kulić i Marija Popović.