Održan treći trening za zdravstvene radnike u okviru projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti“

U okviru projekta „Kontrola komaraca u prekograničnoj oblasti – Mos-Cross“, koji ima za cilj unapređenje usluga javnog zdravstva u Zapadnobačkom okrugu i Osiječko – baranjskoj županiji, a u vezi sa ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci, održan je treći dvodnevni trening za zdravstvene radnike u Somboru.

Tokom trajanja projekta planirano je da bude održano 5 treninga, na kojima će zdravstveni radnici zaokružiti i unaprediti svoja znanja o komarcima i bolestima koje prenose. Zavod za javno zdravlje Sombor i Zavod za javno zdravstvo Osiječko – baranjske županije će u okviru projekta nabaviti sistem nadzora i laboratorijsku opremu, te će kroz navedene treninge zdravstveni radnici biti obučeni za nadzor komaraca i metode uzorkovanja za detekciju bolesti koje komarci prenose: zika virus i virus zapadnog Nila.

Treningu je prisustvovalo 20 zdravstvenih radnika iz Zavoda za javno zdravlje Sombor i Zavoda za javno zdravstvo Osiječko – baranjske županije, po 10 iz svake institucije, kao i članovi projektnih timova.

Tokom prvog dana polaznici su naučili više o biologiji komaraca, pronalasku domaćina, ishrani i životnom ciklusu komarca. Drugog dana su polaznici proširili svoja znanja o larvama komaraca, morfologiji odrasle jedinke i u drugom delu dana imali praktične vežbe.

Naredni trening za zdravstvene radnike treba da bude organizovan u Osijeku.