Održan je treći projektni sastanak projekta Mos-Cross2

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima, Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije (vodeći partner), predstavnici Zavoda za javno zdravlje Sombor, Zavoda za javno zdravstvo Požeško – slavonske županije,  predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ APV i  Institut za javno zdravlje Vojvodine.
Zamenica direktora, Ivana Đurica je pozdravila sve prisutne ispred Fonda “Evropski poslovi” APV. Sanja Čuturilov Veselinović, koordinator za javne nabavke je predstavila  tekuće aktivnosti Fonda i predstojeće aktivnosti u okviru projekta. Partneri su usaglasili termine za predstojeće treninge: 26-27.05.2022. u Somboru i 07-08.07.2022. u Osijeku. Treninge će održati eksperti sa kojima je ugovor potpisao Fond “Evropski poslovi” APV.
Ispred Instituta za javno zdravlje Vojvodine, prof. dr Sanja Bijelović je izložila šta je obavljeno u prethodnom periodu, kao i šta je planirano u budućem 4. periodu, kao što je održavanje okruglog stola za Jedinice lokalne samouprave, 03.06.2022. godine u Novom Sadu.

Doktor Dragoslava Čubrilo je u ime Zavoda za javno zdravlje Sombor navela da su postavljeni bilbordi za komarce.
Dalibor Puharić dipl. sanitarni inženjer je u ime Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije izneo u kratkim crtama šta je urađeno u prethodnom periodu i šta je planirano. Održana je dvodnevna obuka u Požegi od 24-25.03.2022 godine. Obavljena je edukacija u školama i domovima za stare. Nabavljena je oprema (bilbordi, klopke,  laboratorijska oprema). Planirana je postavka bilborda za komarce u toku juna 2022. godine
Projekt menadžer, Magdalena Sikora je u ime Nastavnog Zavod za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije istakla da se mora voditi računa da se mesta za klopke i bilborde za komarce, ne smeju preklapati. Istakla je svoje zadovoljstvo u radu i saradnji sa svim projektnim partnerima.