Otvoren švedski Edukativni centar u Novom Sadu

Novi Sad, 28. septembar – U Master centru Novosadskog sajma otvoren je švedski Centar za edukaciju mladih, nezaposlenih i lica sa invaliditetom i svih koji žele da prošire svoja znanja. Osnivanje Centra rezultat je saradnje Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća Vojvodine (KEP) sa predstavnicima švedske regije Haland i švedske fondacije ABF koja se bavi neformalnim obrazovanjem odraslih lica. U Centru za edukaciju – istakli su predstavnici fondacije ABF iz Švedske – nezaposlena lica, lica sa posebnim potrebama, ali i svi koji su zainteresovani, moći će da steknu nova znanja, usvoje veštinu rada na kompjuteru, nauče ili usavrše strane jezike i steknu neke zanatske veštine. Na svečanosti su bili direktor KEP-a Predrag Novikov, predstavnik regije Haland Sture Valsten, menadžer ovog projekta Braco Kalajdžić, predstavnik švedske firme Kontakt koja pomaže Centar za edukaciju Laš Engerfalk, predstavnik fondacije ABF Dejvid Ling, predstavnici invalidnih udruženja i drugi gosti. Direktor KEP-a Predrag Novikov zahvalio se fondaciji ABF i švedskom regionu što nastavljaju da pomažu građanima Vojvodine u stvaranju mogućnosti za sticanje novih znanja i veštine koje će doprineti usvajanju evropskih vrednosti i približavanju Evropskoj uniji.

Menadžer fondacije ABF Braco Kalajdžić je istakao da u Švedskoj neformalno obrazovanje funkcioniše paralelno sa formalnim više od jednog veka i da daje izvanredne rezultate. Ovaj princip i iskustvo fondacija ABF će koristiti u radu Centra za edukaciju u kome će različite grupe pohađati raznovrsne programe i kurseve. Inače, ABF fondacija ima finansijsku podršku Internacionalnog centra “Ulof Palme” i Švedske razvojne agencije – SIDA. Pomoć projektu pruža i švedska firma “Kontakt”. Njen direktor Laš Engerfalk objasnio je da je “Kontakt” stvorio unikatnu mrežu u Švedskoj putem koje stimuliše razvoj različitih firmi i pomaže im da budu uspešne. Rekao je da imaju i svoj “razvojni dan” kada se na jednom mestu okupljaju finansijeri, bankari, privrednici, advokati, izumitelji i drugi i pozvao i delegaciju iz Srbije da učestvuje. Inače, od 1999. godine, “Kontakt” je učestvovao u razvoju 1.200 švedskih firmi, zaposleno je 2.900 lica i bile su investirane dve milijarde švedskih kruna. Dosadašnja saradnja, kroz programe koje je ABF realizovao u opštinama Irig i Inđija, nastavljena je današnjim otvaranjem Centra za edukaciju, u čemu je prepoznat podsticaj da se počne razmišljati o uspostavljanju regionalne saradnje Vojvodine i Halanda – izneo je Sture Valsten kao predstavnik švedskog regiona Haland.