Partnerstvo gradova i opština iz Srbije i EU država članica

Od ove godine  gradovi i opštine Srbije mogu da koriste mogućnost da nađu partnerske opštine i gradove u Evropskoj uniji i da to bude način učenja iz njihovih iskustava u unapređenju kvaliteta života svojih građana. Reč je o programu Evropske unije pod nazivom URBACT za koji lokalne samouprave iz Srbije mogu do 31. marta da dostave predloge projekata. Projektne prijave koje pripremaju mreže gradova i opština dostavljaju se Sekretarijatu programa u elektronskom formatu putem internet stranice  programa URBAKT. Za više informacija o uslovima konkursa svi potencijalni korisnici mogu da se obrate Ministarstvu za evropske integracije, koje je kontakt tačka za URBACT u Republici Srbiji ((ivana.davidovic@mei.gov.rs).
Program URBACT već 20 godina podržava gradove i opštine širom Evrope da putem razmene znanja i iskustva reše komunalne probleme i tako doprinesu sopstvenom razvoju. Do sada je više od 1000 gradova Evrope iskoristilo podršku ovog programa, a napravili su i oko 150 mreža u okviru kojih sarađuju. Od ove godine Evropska unija je, na inicijativu Ministarstva za evropske integracije, obezbedila učešće Srbije u ovom programu. Time je našim gradovima i opštinama omogućeno da kroz projekte koje finansira  URBACT unaprede svoje politike urbanog razvoja i poboljšaju učešće građana u procesima planiranja i sprovođenja tih politika.
Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević je ocenila je kao veoma dobru vest za Srbiju da je prva među državama zapadnog Balkana dobila priliku da učestvuje u programu URBACT. To će našim gradovima omogućiti da zajedno sa gradovima širom Evrope dođu do najboljih rešenja za poboljšanje kvaliteta života svojih građana.
„U Evropi 75 odsto stanovništva živi u urbanim naseljima, tako da su zapravo gradovi nosioci promena u društvu. Taj potencijal ovaj program podržava, pomaže gradove i opštine da odgovore na savremene izazove organizacije i kvaliteta života u velikim naseljima. Podstiče ih da omoguće svojim stanovnicima da imaju čistiju životnu sredinu, bolji javni prevoz, socijalnu zaštitu koja bi više odgovarala potrebama ugroženih kategorija građana, kao i da sprovedu sve one promene u svojim zajednicama koje će doprineti njihovoj dobrobiti“, naglasila je ministarka Miščević.
Podsećamo da Ministarstvo za evropske integracije koordiniše učešće naše države u deset programa evropske teritorijalne saradnje, uključujući sada i URBACT i da pruža podršku svim institucijama iz Srbije koje su zainteresovane za prijavu projekata. Reč je o programima koji obezbeđuju finansiranje projekata u pograničnim regionima – onima na granici Srbije sa državama članicama EU i susedima iz regiona, funkcionalnim područjima dunavskog i jadransko-jonskog regiona, a sada i sa gradovima Evrope, koji pomažu da lokalne zajednice i organizacije obezbede unapređenje svog života ili rada.
Od 2004. do 2020. godine, Evropska unija je za ove namene bespovratno dala više od 400 miliona evra za finansiranje više od 1600 projekata na teritoriji Srbije, u kojima je učestvovalo više od 1000 partnera bilo da je reč o lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, nevladinim organizacijama, muzejima, bolnicama, školama. Zajednički, Srbija, susedi i EU su ovim projektima uticali na poboljšanje uslova života na stotine hiljada ljudi.
Preuzeto sa sajta Ministarstva za evropske integracije https://www.mei.gov.rs/srp